publicerad: 2021  
raster rastret, plural raster, bestämd plural rastren
rastr·et
substantiv
ras´ter
rut­mönstrad glasskiva eller film som an­vänds in­om reproduktions­tekniken för sönderdelning av mellantoner till punkter av varierande intensitet t.ex. för kopiering av fotografi
äv. om resultatet i form av ett punkt­mönster
äv. om mot­svarande upp­delning i punkt­mönster med elektroniska medel, sär­skilt in­om tv-tekniken
äv. all­männare om något som har rutmönster
lys­rören av­bländas med hjälp av ett raster i metall
äv. bildligt om något som på­verkar (och ibland sned­vrider) en beskrivning
när han beskriver pietismen lägger han över senare väckelserörelser som ett raster
belagt sedan 1896; av tyska Raster med samma betydelse; av lat. ra´strum '(en) kratta; hacka'