publicerad: 2021  
rebellisk rebelliskt rebelliska
re·bell·isk
adjektiv
rebell´isk
in­riktad på upp­ror om person, handling eller dylikt
rebellisk (mot någon/något)
rebellisk (mot någon)
rebellisk (mot något)
rebelliska ungdomar; en rebellisk stämning; rebelliska åsikter
äv. ut­vidgat trotsig och bråkig
belagt sedan 1598