publicerad: 2021  
redigera redigerade redigerat
verb
[-∫e´-]
ställa samman till publicerbar form
någon redigerar något
redigera nyhets­materialet; redigera en antologi; en redigerad, för­kortad version av rapporten
ibland med bi­betydelse av förfalskning
berättelsen var redigerad till hans favör
belagt sedan 1789; av lat. redig´ere 'bringa i ordning; samman­föra'; jfr ur­sprung till redaktion
redigeraredigerande, redigering