publicerad: 2021  
redubbla redubblade redubblat
verb
re`dubbla
dubbla ett av mot­ståndarna dubblat bud i bridge m.fl. spel
någon redubblar (något)
belagt sedan 1913; av engelska redouble med samma betydelse; till lat. re- 'åter' och dubbla
redubblaredubbling