publicerad: 2021  
reflexion reflexionen reflexioner
eller
reflektion reflektionen reflektioner
re·flex·ion·en, re·flekt·ion·en
substantiv
[-flek∫o´n]
1 sällan i formenreflektion åter­kastande av ljus eller ljud
reflexionsfri; reflexionsvinkel
reflexion (från något)
belagt sedan 1642
2 ofta i formenreflektion nog­grann (och djup) efter­tanke
reflektionsdiktning; reflektionslyrik
en reflexion (kring/över något/att+verb/sats)
en reflexion (kring något)
en reflexion (kring sats)
en reflexion (kring att+verb)
en reflexion (över något)
en reflexion (över sats)
en reflexion (över att+verb)
en stunds reflektion över världs­läget
äv. spontan tanke eller slut­sats
hon hade gjort exakt samma reflektion som han
belagt sedan 1678