publicerad: 2021  
reformism reformismen
re·form·ism·en
substantiv
reformis´m
mest vid beskrivning av äldre förhållanden socialistisk åskådning som före­språkar en gradvis förändring av det kapitalistiska sam­hället genom parlamentariskt genom­förda reformer i stället för revolution
belagt sedan 1927