publicerad: 2021  
registrera sig registrerade registrerat
verb
registre´ra sig
om­besörja att man förs in i register
någon registrerar sig (någonstans)
hon registrerade sig på Engelska institutionen
belagt sedan 1911
registrera sigregistrerande, registrering