publicerad: 2021  
rendezvous rendezvouset rendezvouser
rendez·vous·et
substantiv
[raŋdevo´]
något ålderdomligt kortare möte mellan älskande
ett rendezvous (mellan några)
ett rendezvous (med någon/något)
ett rendezvous (med någon)
ett rendezvous (med något)
ett rendezvous på Place Saint-Michel
belagt sedan 1697; av franska rendez-vous med samma betydelse, till se rendre 'in­finna sig'; jfr ur­sprung till rendera