publicerad: 2021  
reningsverk renings­verket, plural renings­verk, bestämd plural renings­verken
ren·ings|­verk·et
substantiv
re`ningsverk
an­läggning som om­vandlar avloppsvatten eller annat för­orenat vatten till rent vatten
kommunala renings­verk
belagt sedan 1871