publicerad: 2021  
repellera repellerade repellerat
verb
repelle´ra
stöta bort eller till­baka särsk. i fysikaliska samman­hang
MOTSATS attrahera
repellera något
laddningar av samma slag repellerar var­andra
belagt sedan 1728; av lat. repell´ere 'stöta till­baka'; jfr ur­sprung till repulsion
repellerarepellerande, repellering, repulsion