publicerad: 2021  
retardation retardationen retardationer
re·tard·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
mest i fack­mässiga samman­hang hastighets­minskning (per tids­enhet)
MOTSATS acceleration
retardation (av något)
bilens retardation
äv. om fördröjd ut­veckling och dylikt
retardationen i konjunktur­uppgången
belagt sedan 1748; till retardera