publicerad: 2021  
retfull ret­fullt ret­fulla
ret|­full
adjektiv
re`tfull
som vållar förtret vanligen om händelse, handling eller dylikt, sällan om person
retfull (mot någon)
ett ret­fullt leende; det var ret­fullt att jag skulle glömma nyckeln
ibland i adverbiell an­vändning, sär­skilt i sport­jargong
han lyfte ret­fullt enkelt in 1–0
belagt sedan 1878