publicerad: 2021  
ridborgarmärke ridborgar­märket ridborgar­märken
rid·borg·ar|­märk·et
substantiv
ri`dborgarmärke
(märke som ut­gör bevis på av­läggande av) grund­läggande rid­kunnighets­prov som bl.a. gäller behärskning av hästen i de tre gång­arterna
ta ridborgar­märket
belagt sedan 1978