publicerad: 2021  
riddarhus riddar­huset, plural riddar­hus, bestämd plural riddar­husen
ridd·ar|­hus·et
substantiv
ridd`arhus
vanligen bestämd form sing. och ofta med versal adelns stånds­organisation i äldre tid
riddarhusordning
äv. adelns representation i riks­dagen före 1866
äv. konkret adelns representations­byggnad i Stock­holm
belagt sedan 1625