publicerad: 2021  
rikstäckande ingen böjning
riks|­täck·ande
adjektiv
rik`stäckande
ut­bredd eller spridd över hela landet genom förgreningar, ett system av sam­verkande enheter eller dylikt
en riks­täckande organisation; riks­täckande tidningar; ett riks­täckande försvar
belagt sedan 1972