publicerad: 2021  
riktnummer riktnumret, plural rikt­nummer, bestämd plural riktnumren
rikt|­numr·et
substantiv
rik`tnummer
nummer som slås före abonnent­nummer vid telefonering till fast telefon i annat telefon­område in­om visst land
riktnummerområde
riktnumret (till någon/något)
riktnumret (till någon)
riktnumret (till något)
slå rikt­numret och abonnent­numret i en följd
belagt sedan 1906