publicerad: 2021  
rhododendron rhododendronen, plural rhododendron el. rhododendrer
även
rododendron rododendronen, plural rododendron el. rododendrer
rhodo·dendr·on·en, rodo·dendr·on·en
substantiv
[‑den´dron]
typ av ljung­växt (ofta en hög buske) med läder­artade blad och färg­granna blommor i flock­lika samlingar; vanlig på fjällsluttningar; ofta odlad som trädgårds­växt
JFR azalea
rhododendron är inte blad­fällande
belagt sedan 1830; av grek. rhodod´endron, till rhod´on 'ros' och den´dron 'träd'; jfr ur­sprung till oleander