publicerad: 2021  
1rund runt runda
adjektiv
1 som har böjd form längs hela sin om­krets, ungefär som en cirkel, en cylinder eller ett klot
JFR 1oval
jorden är rund; ett runt torn; ett runt bord; rund ansiktsform; ett fotografi i en rund ram
äv. om delvis cirkel- el. klot­formad före­teelse
byrån har runda hörn; runda bok­stäver
spec. om (del av) kropp fyllig
rundkindad; rundmagad
babyns runda kinder; hennes runda armar; en liten rund kerub; han har blivit lite rund om magen
ibland knappast med tanke på formen
hennes ögon var runda av häpnad
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för generositet eller dylikt
skänka med rund hand
spec. äv. om tal, sär­skilt om jämnt 10-tal, 100-tal etc.
1 000 kronor är en rund summa
äv. ungefärlig
det kostar runt 400 kronor (adverbial)
i runda slängar se släng
i runt/runda tal se tal
lova runt och hålla tunt ge fri­kostiga löften men inte hålla demden över­svämmade regionen vill inte ta emot stöd från en­skilda länder efter­som de lovar runt och håller tunt
rund som en boll helt rundhan var propp­mätt och hans mage var rund som en boll
rund under fötterna se fot
runda ord se ord
belagt sedan 1510 (Jungfru Marie Örtagård); idiomet runda ord 1967; fornsvenska runder; via lågtyska runt, fornfranska rond av lat. rotun´dus 'rund'; jfr ur­sprung till all round, rond, rotunda
2 som gör ett behagligt in­tryck på smak­sinnet om (smak hos) vin
vinet har en rund och fyllig smak
belagt sedan 1955
2rund runden runder
rund·en
substantiv
något hög­tidligt före­teelse som har formen av en rundad yta vanligen ett klot
altarrund
på jordens rund
belagt sedan 1430–50 (i sms.; (Hertig Fredrik av Normandie)) fornsvenska rund