publicerad: 2021  
ryktesvägen bestämd form
rykt·es|­väg·en
substantiv
ryk`tesvägen
genom rykten
SYN. ryktesvis
de an­ställda har ryktes­vägen hört talas om ned­läggnings­planer
belagt sedan 1940