publicerad: 2021  
ryslig rysligt rysliga
rys·lig
adjektiv
ry`slig
som in­ger känslor av skräck eller starkt obehag
ryslig (för någon) (att+verb)
en ryslig spök­historia; en ryslig huvud­värk; rysligt väder
äv. försvagat, sär­skilt om något som in­ger estetiskt obehag
en ryslig skjorta; en ryslig in­redning
äv. som all­mänt förstärkande ut­tryck, i adverbiell an­vändning
rysligt gammal; en rysligt söt katt­unge
belagt sedan 1790; till rysa