publicerad: 2021  
rättsväsen rätts­väsendet
rätts|­väsend·et
substantiv
rätt`sväsen
samman­fattningen av de organ som har med lag­stiftning och rätt­skipning att göra
en grund­läggande till­tro till vårt rätts­väsen; tjänste­män in­om stats­förvaltning och rätts­väsen
belagt sedan 1859