publicerad: 2021  
röse röset rösen
även
rös röset, plural rös, bestämd plural rösen
rös·et
substantiv
`se el. ´s
an­lagd hög av stenar som markerar väg eller gräns vanligen en­dera av flera i rad
det finns ett röse där de tre länderna möts
äv. om stenhög som lagts upp över (el. ut­gör) grav, spec. från forn­tiden
rösena blev all­männa under brons­åldern; ett röse över en om­kommen vandrare
belagt sedan 1379 (dombrev i rågångstvist utfärdat av underlagmannen i Dalarna Peder Tomasson (Diplomatarium Dalekarlicum)); fornsvenska röse, trol. besläktat med fornsvenska rör 'sten­röse'