publicerad: 2021  
rösta röstade röstat
verb
rös`ta
av­ge sin röst vid (större el. mindre) val
någon röstar (något)
någon röstar (någon/något)
någon röstar (någon)
någon röstar (något)
någon röstar (för/mot/om någon/något/att+verb/sats)
någon röstar (för någon)
någon röstar (för något)
någon röstar (för sats)
någon röstar (för att+verb)
någon röstar (mot någon)
någon röstar (mot något)
någon röstar (mot sats)
någon röstar (mot att+verb)
någon röstar (om någon)
någon röstar (om något)
någon röstar (om sats)
någon röstar (om att+verb)
rösta ja; rösta nej; rösta på regeringspartiet; hon röstade mot förslaget
ibland med ton­vikt på resultatet vanligen med partikel, sär­skiltbort, fram, ner
någon röstar (bort/fram/ner någon/något)
någon röstar (bort någon)
någon röstar (bort något)
någon röstar (fram någon)
någon röstar (fram något)
någon röstar (ner någon)
någon röstar (ner något)
väljarna röstade bort regeringen; väljarna röstade fram flera unga kandidater; de röstade ner förslaget
äv. all­männare ut­tala sitt stöd för visst beslut
jag röstar för att vi går på bio ikväll
rösta blankt lämna in en tom röst­sedeloch där­med und­gå att ta ställning mellan de olika alternativen
rösta med fötterna se fot
belagt sedan 1519 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska rösta um kring 'hålla om­röstning'
röstaröstande, röstning