publicerad: 2021  
rötägg röt­ägget, plural röt­ägg, bestämd plural röt­äggen
röt|­ägg·et
substantiv
`tägg
moraliskt tvivel­aktig person som in­går i en grupp och ofta på­verkar resten av gruppen negativt; särsk. i skol­sammanhang
belagt sedan ca 1720