publicerad: 2021  
sakfel sak­felet, plural sak­fel, bestämd plural sak­felen
sak|­fel·et
substantiv
sa`kfel
fel som av­ser fakta i mots. till formfel, detalj­fel eller dylikt
rapporten inne­håller ett an­tal uppseende­väckande sak­fel
belagt sedan 1930