publicerad: 2021  
sakframställning sak­framställningen sak­framställningar
sak|­fram·ställ·ning·en
substantiv
sa`kframställning
redo­görelse för händelse­förloppet i rätts­fall in­för dom­stol
en sakframställning (av någon)
åklagaren gjorde sin sak­framställning
belagt sedan 1885