publicerad: 2021  
sakförsäkring sak­försäkringen sak­försäkringar
sak|­för·säkr·ing·en
substantiv
sa`kförsäkring
försäkring av egendom till skillnad från t.ex. liv­försäkring
sakförsäkring (av något)
till sak­försäkringar kan räknas brand- och inbrotts­skydd
belagt sedan 1899