publicerad: 2021  
sakuppgift sak­uppgiften sak­uppgifter
sak|­upp·gift·en
substantiv
sa`kuppgift
upp­gift om visst faktum
sakuppgifter (om någon/något/sats)
sakuppgifter (om någon)
sakuppgifter (om något)
sakuppgifter (om sats)
ett par sak­uppgifter om bilens prestanda
belagt sedan 1854