publicerad: 2021  
sakupplysning sak­upplysningen sak­upplysningar
sak|­upp·lys·ning·en
substantiv
sa`kupplysning
upp­lysning om visst faktum ofta som komplettering till någon annans fram­ställning
en sakupplysning (om någon/något/sats)
en sakupplysning (om någon)
en sakupplysning (om något)
en sakupplysning (om sats)
och som en sak­upplysning kan jag bara nämna att revolutionen in­träffade 1917 och inte 1916
belagt sedan 1854