publicerad: 2021  
salvia salvian salvior
salvi·an
substantiv
sal´via
typ av läpp­blommig växt med färg­lysande blommor i lång spira spec. om en meterhög, odlad krydd- och medicinal­växt
salviaolja; kranssalvia; kryddsalvia; praktsalvia; ängssalvia
äkta salvia
äv. om en starkt doftande, korg­blommig ört
luktsalvia
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska salvia; av lat. sal´via med samma betydelse, till sal´vus 'frisk' (efter salvians ut­bredda an­vändning som viktig medicinal­växt)