publicerad: 2021  
samfällighet sam­fälligheten sam­fälligheter
sam|­fäll·ig·het·en
substantiv
sam`fällighet
organisation som sam­ordnar viss verksamhet t.ex. i bostads- el. mark­frågor
väg­hållningen ska skötas av villaägarna i en väg­förening eller sam­fällighet
spec. om ekonomisk förvaltning av ett el. flera pastorat
kyrklig sam­fällighet
belagt sedan 1765; till samfällig