publicerad: 2021  
sammanträde samman­trädet samman­träden
samm·an|­träd·et
substantiv
samm`anträde
organiserat möte för att diskutera frågor och (ofta) fatta beslut i olika typer av valda församlingar; särsk. med ton­vikt på fast­lagda rutiner för detta
sammanträdesbord; sammanträdesprotokoll; sammanträdesrum; sammanträdesteknik; plenarsammanträde
(sitta) i sammanträde
(på/under/vid) sammanträdet
() sammanträdet
(under) sammanträdet
(vid) sammanträdet
ett sammanträde (om någon/något/sats)
ett sammanträde (om någon)
ett sammanträde (om något)
ett sammanträde (om sats)
ett extra samman­träde; ett viktigt samman­träde; kallas till samman­träde; hon sitter i samman­träde hela efter­middagen och kan inte nås
belagt sedan 1656