publicerad: 2021  
sandöken sandöknen sandöknar
sand|­ökn·en
substantiv
san`döken
öken vars mark­yta huvud­sakligen ut­görs av sand i mots. till t.ex. klipp- el. sten­öken
belagt sedan 1751