publicerad: 2021  
sardisk sardiskt sardiska
sard·isk
adjektiv
[sa´rd-] el. [sar´d-]
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden som har att göra med Sardinien
belagt sedan 1909