publicerad: 2021  
sarkom sarkomet, plural sarkom, bestämd plural sarkomen
sark·om·et
substantiv
[-å´m]
cancer med ur­sprung i kroppens stödje­vävnader dvs. brosk-, ben- el. bind­väv
belagt sedan 1840; av grek. sark´oma 'köttsvulst', till sarx 'kött'; jfr ur­sprung till sarkasm, sarkofag