publicerad: 2021  
satellit satelliten satelliter
satell·it·en
substantiv
satelli´t
1 naturlig himla­kropp i bana kring en planet
månen, jordens satellit
ofta bildligt om osjälvständig före­teelse i all­mänhet
satellitregering; satellitstat
de forna satelliterna till Sovjetunionen; Vällingby, en av Stock­holms satelliter
belagt sedan 1784; bildn. till lat. satell´es 'drabant'
2 konst­gjord kropp som rör sig i omloppsbana runt jorden (eller annan planet) och har viss an­vändning som hjälp­medel vid över­föring av radio- och tv-signaler, väder­rapportering, spioneri m.m.
satellitbild; satellitlänk; satellitnavigering; satellitsändning; jordsatellit; navigationssatellit; spionsatellit; telesatellit; vädersatellit
militära satelliter; en geo­stationär satellit; programmet sändes via satellit till Europa
belagt sedan 1956