publicerad: 2021  
satir satiren satirer
sat·ir·en
substantiv
sati´r
fram­ställning som är ironisk eller hån­full på ett elegant och (ofta) träffande sätt mest om skrivet verk
JFR ironi
satirprogram; satirteckning; samhällssatir
en satir (om/över/mot någon/något/sats)
en satir (mot någon)
en satir (mot något)
en satir (mot sats)
en satir (om någon)
en satir (om något)
en satir (om sats)
en satir (över någon)
en satir (över något)
en satir (över sats)
en udd­lös satir; en vass satir; en mördande satir; politisk satir; social satir
ur­sprungligen (i det antika Rom) om en typ av kåserande, inte nöd­vändigtvis ironisk, dikt
Juvenalis' satirer
belagt sedan 1721; av lat. sat´ira, sat´ura 'dikt av blandat inne­håll', till lanx sat´ura 'skål med blandad frukt'