publicerad: 2021  
satslösning sats­lösningen
sats|­lös·ning·en
substantiv
sat`slösning
analys av satser i satsdelar
sats­lösningen in­leds med att man av­gränsar subjektsdelen från predikats­delen
belagt sedan 1880