publicerad: 2021  
scanner scannern, plural scanners el. scannrar
eller
skanner skannern, plural skanners el. skannrar
scann·ern, skann·ern
substantiv
[skan´er]
apparat som ut­för scanning
belagt sedan 1960-talet; av engelska scanner med samma betydelse, till scan 'granska nog­grant'; av lat. scan´dere 'klättra'; jfr ur­sprung till skandera