publicerad: 2021  
screena screenade screenat
verb
[skri`na]
sär­skilt medicin genom­föra screening av grupp personer el. person
någon screenar (någon) (för något)
screena en patient; en diskussion kring behovet av att screena för prostatacancer; svenska kvinnor har med hjälp av mammografi screenats för bröst­cancer sedan 1980-talet
belagt sedan 1964
screenascreening