publicerad: 2021  
screentryck screen­trycket
screen|­tryck·et
substantiv
[skri`n-]
en tryck­metod där färg pressas genom en fin­maskig duk försedd med ogenomträngliga partier
screen­tryck an­vänds t.ex. för okonventionella tryck­material som plast
belagt sedan 1964; efter engelska screen printing, till screen 'skärm; duk'; besläktat med skrank