publicerad: 2021  
skript skriptet, plural skript, bestämd plural skripten
eller
script scriptet, plural script, bestämd plural scripten
skript·et, script·et
substantiv
instruktioner eller kommandon till datorprogram
belagt sedan 1997; av engelska script med samma betydelse; till lat. scri´ptum 'något skrivet'; jfr ur­sprung till manuskript