publicerad: 2021  
se till såg sett, presens ser
verb
se till´
1 äv. fast sammansättn., jfr tillse ta på sig det praktiska an­svaret för något, ofta genom direkt eget in­gripande
tillseende
någon ser till något/att+verb/sats
någon ser till något
någon ser till sats
någon ser till att+verb
han lovade att se till att det fanns till­räckligt med stolar; hon såg all­tid till att barnen gjorde sina läxor
äv. försvagat
se till att bli klara snart!
belagt sedan 1451–52 (Vadstena Kloster-Reglor); fornsvenska sea til
2 hålla under viss över­vakning och om­vårdnad
någon ser till någon/något
någon ser till någon
någon ser till något
hon såg till grannens hus medan han var bort­rest
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska sea til
3 komma att samman­träffa med
någon ser till någon/något
någon ser till någon
någon ser till något
de hade inte sett till henne på länge
äv. med av­seende på före­mål eller dylikt hitta, stöta på
har du sett till min nyckel?
belagt sedan 1614