publicerad: 2021  
se upp såg sett, presens ser
verb
se upp´
1 vara på sin vakt för någon el. något, för att und­vika att råka illa ut
JFR uppsikt
någon ser upp för/med någon/något
någon ser upp för någon
någon ser upp för något
någon ser upp med någon
någon ser upp med något
se upp för bilarna; henne får man nog se upp med
belagt sedan 1629
2 med prep.till hysa beundran för någon
JFR beundra
någon ser upp till någon
hon ser upp till sin stora­syster
belagt sedan 1825