publicerad: 2021  
seans seansen seanser
se·ans·en
substantiv
[-aŋ´s] äv. [-an´s]
sluten samman­komst för andlig verksamhet vanligen med spiritistiska, hypnotiska el. magiska in­slag
spiritistseans
(på/under/vid) seansen
() seansen
(under) seansen
(vid) seansen
en telepatisk seans
ibland äv. om samman­komst i all­mänhet ibland ironiskt
den årliga seansen hemma hos chefen
belagt sedan 1867; av franska séance 'sittning; seans'; till lat. sede´re 'sitta'; jfr ur­sprung till session