publicerad: 2021  
sekellång sekel­långt sekel­långa
sekel|­lång
adjektiv
se`kellång
som varat i sekel
den sekel­långa kampen mellan kejsaren och påven under medel­tiden
spec. i sagor
Törnrosas sekel­långa sömn
belagt sedan 1845