publicerad: 2021  
sekelskifte sekel­skiftet sekel­skiften
sekel|­skift·et
substantiv
se`kelskifte
ofta bestämd form tid­punkt när ett nytt år­hundrade börjar spec. 2000-talet och (oftast) 1900-talet
sekelskifteshus
(kring/runt/vid) sekelskiftet
(kring) sekelskiftet
(runt) sekelskiftet
(vid) sekelskiftet
järn­vägen byggdes kring sekel­skiftet
belagt sedan 1900