publicerad: 2021  
sektion sektionen sektioner
sekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 en­dera av ett an­tal (under)av­delningar in­om ett system vanligen med viss funktion el. visst verksamhets­område etc.
sektionschef; planeringssektion
en sektion (av något)
Världs­natur­fondens svenska sektion; humanistiska fakultetens språkvetenskapliga sektion
belagt sedan 1809; av lat. sec´tio 'skärning; delning', till seca´re 'skära'; jfr ur­sprung till insekt, sekant, sekatör, vivisektion
2 tvär­snitt i figur eller konstruktion
midskeppssektion; tvärsektion
en sektion (av något)
äv. om del av ut­rymme eller dylikt
de letade efter sin sektion på läktaren
belagt sedan 1690
3 ålderdomligt uppskärning av lik
sektion (av något)
belagt sedan 1664