publicerad: 2021  
sensation sensationen sensationer
sens·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 oväntad, uppseende­väckande händelse
sensationslysten; knallsensation; världssensation
vädra sensation
äv. om mot­svarande (ofta positiva) reaktion
boken vållade sensation; nyheten väckte stor sensation; ny­komlingen gjorde sensation
äv. om person el. före­mål som orsakar detta
turistsensation
tävlingarnas sensation, den 16-årige norr­mannen; fyndet betecknades som en arkeologisk sensation
belagt sedan 1872; av franska sensation med samma betydelse; till lat. se´nsus 'sinne; förnimmelse'; jfr ur­sprung till nonsens, sans 1, sensibel, sensuell
2 psykologi upp­levelse som här­rör från sinnes­intryck
doftsensation; smaksensation
drogen gav honom overkliga sensationer
belagt sedan 1735
En sensation.
Svensk titel på den amerikanska filmen Citizen Kane i regi av Orson Welles (1941), ibl. an­sedd som tidernas bästa film