publicerad: 2021  
sensor sensorn sensorer
substantiv
sen`sor
an­ordning som känner av värdet eller ändringen av tryck, temperatur, ljus, ljud m.m. och om­vandlar informationen så att den kan av­läsas
parkeringssensor; ultraljudssensor
sol­cellen är försedd med ljus­känsliga sensorer
belagt sedan 1971; av engelska sensor med samma betydelse; jfr ur­sprung till sensorisk